Початок виконання

Розглядається період від отримання листа від ЄК про успішне проходження етапу оцінки поданого проекту на конкурс Горизонт 2020  до укладення Грантової Угоди на виконання і   фінансування проекту.

Протягом цього  періоду  координатор в діалозі з офіцером проекту, який представляє Європейську Комісію готує для підписання Грантову Угоду (Grant Agreement). В рамках цього процесу уточнюються організаційні питання (дата початку виконання проекту, звітні періоди, розмір авансового фінансування, необхідність угоди консорціму і т.п.), а також є можливість уточнити зміст проекту відповідно до наявних зауважень від експертів, які оцінювали проект. Формується документ Description of Action (Опис дії), який є першим додатком до Грантової Угоди.  Якщо вживати українські термінологічні аналоги, то цей документ можна назвати технічним завданням проекту.  

Підписання Grant Agreement є фактично першою формально-правовою дією, яку виконує люба організація-партнер  на початку виконання проекту.

Зверніть увагу, що всі ці дії виконуються  в електронному режимі і у вашій організації LEAR має надати права доступу  тим, особам, які відповідатимуть за підписання і реалізацію проекту.

Детальний опис всіх процедур з підготовки грантової угоди представлено у наступних документах:
та


Вам також може бути корисним  Посібник  «ПРАВОВІ, ФІНАНСОВІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ УЧАСТІ В ПРОЕКТАХ ПРОГРАМИ “ГОРИЗОНТ 2020», який підготовлено колективом авторів НКП НТТУ «Київський Політехнічний Інститут».