Оцінка проекту

Процедура оцінки описується детально в Посібнику з подання та оцінки пропозицій.

Перш за все проект оцінюється  як допустимий до даного конкурсу, якщо він поданий вчасно і містить  всі складові  компоненти опису проекту (адміністративну і змістовну частину).

Зміст  проекту оцінюється незалежними експертами, які є фахівцями у Вашій сфері. При  оцінці проектів Комісія намагається уникнути конфлікту інтересів, щоб проекти не оцінювали ті чи інші фахівці, які «повязані» з організаціями, які подали проект.

Експерти вибираються випадковим чином з бази експертів.  Ви також можете зареєструватись експертом (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts)  і це сприятиме Вам набуттю досвіду щодо вимог Комісії до якості проектів.
Списки експертів доступні для завантаження за посиланням (відкрийте внизу сторінки опцію Lists of H2020 expert evaluators)
Зазвичай кожний проект оцінює три експерти, а в окремих випадках більше експертів. Експертна оцінка здійснюється у три етапи: індивідуальна оцінка експерта; обговорення результатів оцінки окремого проекту у консенсусній групі; панельне обговорення всіх проектів, які подані на конкурс за даним топіком.

Після такої процедури оцінки кожний проект отримує звіт оцінки (‘evaluation summary report -ESR’), а для Комісії експерти формують рейтинг проектів, відповідно до виставлених оцінок (‘panel ranked list’).

Кожний проект оцінюється за наступними критеріями: Досконалість (excellence),  Вплив (impact) і Якість та ефективність реалізації (quality and efficiency of implementation).
Деталі оцінювання прописані у Додатку H.Evaluation.

Експерти виставляють оцінки за кожним критерієм за шкалою від 0 до 5: 
0 Пропозиція не відповідає критерію взагалі або не може бути оціненою через відсутність або неповноту інформації
1 Погано - серйозні недоліки
2 Задовільно – є певна відповідність критерію, але зі значними недоліками
3 Добре, але з низкою недоліків
4 Дуже добре, але з невеликою кількістю недоліків
5 Відмінно - відповідає критерію в кожному відповідному відношенні. Будь-які недоліки незначні

Для того, щоб бути розглянутою для фінансування, ваша пропозиція має набрати суму балів вище певних порогів. Якщо пропозиція не досягає прохідного порогу по критерію то оцінювання буде зупинено. У більшості конкурсів поріг для кожного окремого критерію становить 3 бали, а загальний поріг 10 балів. Максимальна оцінка може становити 15 балів.

Всі проекти, які мають оцінку вище загального порогу можуть бути рекомендовані до фінансування. Однак кожний конкурс має свій бюджет, який розподіляється серед проектів з найвищими оцінками зверху вниз. Тому при дуже високій конкуренції для отримання фінансування необхідно отримати оцінку вище 14, хоча є випадки фінансування в окремих конкурсах проектів, які отримали 12 балів і менше.

В підсумку координатор отримує, або лист про фінансування проекту із запрошенням до укладення грантової угоди, або інший лист про відхилення проекту чи про включення у резервний список.